TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH CÀ MAU

Là nơi kết nối giữa Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động và Người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

TUYỂN DỤNG

CÁC DOANH NGHIỆP TRONG TỈNH CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Xem chi tiết

CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI TỈNH CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Xem chi tiết

CÁC DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Xem chi tiết

NGUỒN NHÂN LỰC

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ NHU CẦU TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm đăng ký tại đây

Đăng ký

VIỆC LÀM

PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đăng ký tại đây

Đăng ký

PHIẾU KHẢO SÁT

PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao động Cà Mau từ ngoài tỉnh trở về có nhu cầu tìm kiếm việc làm, học nghề, vay vốn sản xuất kinh doanh tại địa phương đăng ký tại đây

Đăng ký

Thông tin liên hệ